Будь медиаграмотным!

RU KG KZ TJ UZ

Видеосабакты уюштуруу: Математика

Обучение
Общее
Мугалимдер үчүн колдонмо (кыргыз тилинде)
Видеосабакты уюштуруу: Математика

Сабактын темасы: Көп бурчтуктардын чеги. Периметр

Математика, 2-класс

 

Мугалимдер үчүн видеосабак - бул ММС элементтери менен сабактарды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды камтыган, билим берүү процессин уюштуруунун заманбап ыкмаларын көрсөтүүчү колдонмо болуп саналат.

 

Сабактын автору: Чынар Аттокурова КББАсынын Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясынын башчысы.