Будь медиаграмотным!

RU KG KZ TJ UZ

Видеосабакты уюштуруу: Физика

Сабактын темасы: Жылуулук жана температура

Физика, 8-класс

 

Мугалимдер үчүн видеосабак - бул ММС элементтери менен сабактарды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды камтыган, билим берүү процессин уюштуруунун заманбап ыкмаларын көрсөтүүчү колдонмо болуп саналат.

 

Сабактын автору: Бибисара Бекмаматовна, Кыргыз билим берүү академиясынын Табигый-математикалык билим берүү лабораториясынын физика боюнча жетектөөчү илимий кызматкери.