Будь медиаграмотным!

RU KG KZ TJ UZ

Видеосабакты уюштуруу: Химия

Сабактын темасы: Физикалык жана химиялык кубулуштар

Химия, 8-класс

 

 

Мугалимдер үчүн видеосабак - бул ММС элементтери менен сабактарды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды камтыган, билим берүү процессин уюштуруунун заманбап ыкмаларын көрсөтүүчү колдонмо болуп саналат.

 

Сабактын автору: Айжан Абдубапова, химия сабагы боюнча мугалим.