Будь медиаграмотным!

RU KG KZ TJ UZ

Видеосабакты уюштуруу: Биология

Сабактын темасы: Жалпы биологияга киришүү. Тирүү организмдердин классификациясы. Тиричиликтин клеткасыз формасы-вирустар

Биология, 10-класс

 

Мугалимдер үчүн видеосабак - бул ММС элементтери менен сабактарды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды камтыган, билим берүү процессин уюштуруунун заманбап ыкмаларын көрсөтүүчү колдонмо болуп саналат.

 

Сабактын автору: Сатубаева Айсалкын, Бишкек шаарынын №64-мектеп-гимназиясынын биология мугалими.