Будь медиаграмотным!

RU KG KZ TJ UZ

Новости

#Текшердим кампаниясы университеттерде ачык лекцияларды өткөрөт

#Текшердим кампаниясы университеттерде ачык лекцияларды өткөрөт

2023-10-18

Кампания #Текшердим проводит открытые лекции в университетах

Кампания #Текшердим проводит открытые лекции в университетах

2023-10-18

Успехи и Стремления в Медиа Мире Школ: VI Республиканский Форум Лучших Медиа Уголков

Успехи и Стремления в Медиа Мире Школ: VI Республиканский Форум Лучших Медиа Уголков

2023-10-17

Медиа Сабак: Мектептик медиа бурчтардын медиа жана маалыматтык сабаттуулукка түзгөн өбөлгөлөрү

Медиа Сабак: Мектептик медиа бурчтардын медиа жана маалыматтык сабаттуулукка түзгөн өбөлгөлөрү

2023-10-11

Медиа Сабак: Как школьные медиа уголки способствуют медиа и информационной грамотности

Медиа Сабак: Как школьные медиа уголки способствуют медиа и информационной грамотности

2023-10-11

Итоги конкурса среди участников/ц обучения "Экономическая журналистика"

Участники/цы получили сертификаты в признание их усилий и успешного завершения программы обучения. Эти сертификаты подчеркивают значимость их участия и оценивают полученные знания и навыки как весьма полезные для будущей карьеры в области журналистики. Кроме того, каждый/ая из них были вознаграждены гонорарами за разработанные материалы, что является признанием их ценного вклада и профессионализма как экономических журналистов.

2023-10-05

Аймактагы экономикалык маселелерди чечүүдө журналисттердин орду чоң

Бүгүнкү күндө кыргыз тилдүү ЖМКлар арасында экономиканы өнүктүрүүгө багытталган медиа материалдары сейрек жайгаштырылат. Мунун биринчи себеби, журналисттик материалдардын аудиториясы дээрлик бул темага кызыкпагандыгында болсо, экинчиден эң маанилүү тарабы, бул журналисттердин экономикалык темаларды чагылдыруудагы көндүмдөрүнүн аздыгы да эсептелет. Акыркы учурлардагы журналисттердин кесиптик чеберчилигин өнүктүрүүгө багытталган окутуулар жана стипендиялар дээрлик саясат, конфликт, гендердик теңчилик, адам укуктары сыяктуу маселелерин чагылдырууга багытталууда. Ал эми экономикалык журналистиканы өнүктүрүү, алардын чеберчилигин өстүрүүгө багытталган иш-чаралар саналуу гана. Алардын бири 2023-жылы ACTED Kyrgyzstan тарабынан колдоого алынган “Экономикалык өнүгүү үчүн ак ниет башкаруу” EGED долбоору. Долбоор “Медиа сабак” коомдук фонду тарабынан ишке ашырылып, эки облустун (Нарын жана Ош) аймактык журналисттерине бир катар иш-чараларды уюштурууга жетишти.

2023-10-05

Республикалык “Мыкты медиа бурч” сынагы!

Сынактын максаты – медиа жана маалыматтык сабаттуулукту жайылтууга салым кошкон демилгелүү жана мыкты медиа бурчтарды колдоо.

2023-08-25

Страновой конкурс на “Лучший Медиа Уголок”!

Цель конкурса – поддержка инициативных и лучших Медиа Уголков, которые способствуют продвижению медиа и информационной грамотности.

2023-08-25