Media-savodli bo'ling!

RU KG KZ TJ UZ

Yangiliklar

Мугалимдер үчүн уюштурулган интенсивдүү онлайн курсу аяктады

Интенсивдүү онлайн курстун негизги максаты - мугалимдерди жаңы чакырыктарга даярдоо, өз предметинин алкагында медиа-маалыматтык сабаттуулукту окутуу жаатында кесиптик билимин кеңейтүү, ошондой эле салттуу эмес окутуу форматында педагогикалык чеберчилигин жогорулатуу.

2020-10-01

Наиболее распространенные стереотипы в регионе Центральной Азии

Стереотипы касаются практически всех уязвимых слоев населения и очень часто являются проявлением «языка вражды».

2020-10-01

Как проводить видеоурок. Пособие для учителей

Видеоурок представляет собой пособие для учителей, демонстрирующее современные подходы к организации образовательного процесса, содержащие рекомендации по разработке уроков с элементами МИГ

2020-09-23

Видеосабакты уюштуруу. Мугалим үчүн колдонмо

Мугалимдер үчүн видеосабак - бул ММС элементтери менен сабактарды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды камтыган, билим берүү процессин уюштуруунун заманбап ыкмаларын көрсөтүүчү колдонмо болуп саналат.

2020-09-23

Ош шаарында мыкты медиа бурчтардын форуму өтөт

Ош шаарында 5-ноябрь күнү жыл сайын өтүүчү мыкты медиа бурчтардын форуму уюштурулат

2020-09-18

“ММС компоненти камтылган видеосабак” конкурсу

«ММК Колдоо Борбору» Фонду мугалимдер арасында “ММС компоненти камтылган видеосабак”  аттуу сынак жарыялайт

2020-09-18

"Мыкты медиа бурч" конкурсу

«ММК Колдоо Борбору» Фонду мектептер арасында жыл сайын өтүүчү «Мыкты Медиа Бурч» сынагынын башталганын жарыялайт

2020-09-18

В Оше пройдет форум медиа уголков

В Оше 5 ноября 2020-го года пройдет ежегодный форум лучших медиа уголков с продвижением МИГ

2020-09-18

Конкурс на лучший видеоурок с компонентами МИГ

Фонд "Центр Поддержки СМИ" объявляет конкурс среди учителей на лучший видеоурок с элементами МИГ

2020-09-18