Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Видеосабакты уюштуруу: Мекен таануу

Окуу
Жалпы
Мугалимдер үчүн колдонмо (кыргыз тилинде)
Видеосабакты уюштуруу: Мекен таануу

Сабактын темасы: Карта. Анын уламышы

Мекен таануу, 3-класс

 

Мугалимдер үчүн видеосабак - бул ММС элементтери менен сабактарды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды камтыган, билим берүү процессин уюштуруунун заманбап ыкмаларын көрсөтүүчү колдонмо болуп саналат.

 

Сабактын автору: Жанылмырза Асан кызы, Ош шаарындагы №33 С.Алымкулов атындагы орто мектебинде башталгыч класс мугалими.