Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Фонд жөнүндө

«ММК колдоо борбору» Фонду – коммерциялык эмес уюм, ар бир адам кандай маалымат болбосун, өзгөчө Интернеттеги маалыматты сын көз ой жүгүртүү менен кабыл алуусун каалайт. Ар бир адам «Бул чындыкпы?» деген суроону бере алган, пропаганданы таанып билген жана жеке ою бар, Интернетти окуп билим алууга колдонгон, маанилүү нерселерди белгилей билген, өз убактысын жана ресурстарын акылдуулук менен башкара алган адамды даярдоо.

Акыркы 18 жыл аралыгында Кыргызстанда «ММК колдоо борбору» Фонду ММСту өлкөнүн жана Борбор Азиянын деңгээлинде өнүктүрүү иштерин улантууда. Фонд бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет, алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлиги, ошондой эле Кыргыз Билим берүү Академиясы менен биргеликте “МедиаСабак: ММС билим берүү системасында өнүктүрүү” долбоорун ишке ашырууда.

Долбоордун алкагында “Мугалимдер үчүн ММС боюнча ресурстук китеби” иштелип чыккан, КР Билим берүү жана илим Министрлиги тарабынан сыноодон өтүп сунуш кылынган. Ошондой эле Фонд тарабынан www.mediasabak.org онлайн порталы 4 тилде иштелип чыккан (орусча, кыргызча, тажикче жана казакча), анын ичинде анимация жана видео сабактар, практикалык көнүгүүлөр, тесттер жана ММС боюнча адабият бар. ММС боюнча окутуучу сайт жаңы контент менен толукталып турат.

Фонд өз ишин 2002-жылдан тарта улантып келет жана Юстиция министрлигинин расмий каттоосунан өткөн. Ошол убакыттан бери “ММК колдоо борбору” Фонду Кыргызстандагы сөз эркиндигин жана медиа-маалыматтык сабаттуулукту мектеп билим берүү системасына киргизүү боюнча өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүп келет.

Медиа сабаттуулуктун өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Фонд ЮНЕСКО тарабынан Эл аралык сыйлыкка ээ болгон. Глобалдык медиа сабаттуулук жумалыгына арналган сыйлык менен дүйнөнүн 170тен ашуун өлкөсүнүн ичинен 4 гана өлкө сыйланган. Эл аралык сыйлык комитети Медиа-маалыматтык сабаттуулук боюнча глобалдык өнөктөштөрдүн бирикмесинин (GAPMIL) мүчөлөрүнөн турат. Бул бирикмеде 110дон ашык өлкөдө, 500 мүчө уюмдары бар.

Фонддун миссиясы

Биздин миссия Кыргызстандагы сөз эркиндигинин өнүгүшүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүү системасында медиа маалыматтык сабаттуулукту өнүктүрүүгө көмөктөшүү болуп эсептелет.

Фонддун максаты

Биз коммерциялык эмес уюм, башкача айтканда, биздин максат – бул бирим берүү системасына пайдалуу долбоорлорду иштеп чыгуу.