Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Китепкана

Иргөө

2020 review of hate speech and fake news in Central Asia

Файлды көчүрүү

Media va axborot savodxonlik bo'yicha ishlash maqsadida media trenerlar uchun uslubiy qo'llanma

Файлды көчүрүү

МИГ в цифровом мире: как научить учителей

Файлды көчүрүү

Медиа жэне ақпарат бойынша сауат жөніндеги тренерлерге арналған

Файлды көчүрүү

Дастури методй: барои тренерон оид ба саводи расонай ва иттилоотй

Файлды көчүрүү

Медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча тренерлер үчүн методикалык колдонмо

Файлды көчүрүү

2020-жылга карата Борбор Азиядагы фейктер менен кастык тилине сереп

Файлды көчүрүү

Обзор языка вражды и фейков в ЦА за 2020 год

Файлды көчүрүү

Методическое пособие для тренеров по МИГ

Файлды көчүрүү