Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Китепкана

Иргөө

Медианы түшүнүү: медиасабаттуулуктун негиздери

Файлды көчүрүү

Медианы түшүнүү: медиасабаттуулуктун негиздери

Файлды көчүрүү

"Балдар жана гаджеттер" ата-энелер үчүн санариптик сабаттуулук боюнча колдонмо

Файлды көчүрүү

"Балдар жана гаджеттер" ата-энелер үчүн санариптик сабаттуулук боюнча колдонмо

Файлды көчүрүү

Санариптик билим берүүнү киргизүү боюнча методикалык колдонмо

Файлды көчүрүү

Санариптик билим берүүнү киргизүү боюнча методикалык колдонмо

Файлды көчүрүү

Медиаграмотность пособие для ВУЗов

Файлды көчүрүү

Учебное пособие по МИГ для преподавателей ВУЗов Казахстана

Файлды көчүрүү

Медиа и информационная грамотность. Учебное пособие для 9-11 классов.

Файлды көчүрүү