Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Китепкана

Иргөө

Media and Information Literacy in Journalism: A Handbook for Journalists and Journalism Educators

Файлды көчүрүү

"Основы медиаграмотности для 5-6 классов" пособие для учителей

Файлды көчүрүү

Медианы түшүнүү: медиасабаттуулуктун негиздери

Файлды көчүрүү

Медианы түшүнүү: медиасабаттуулуктун негиздери

Файлды көчүрүү

"Балдар жана гаджеттер" ата-энелер үчүн санариптик сабаттуулук боюнча колдонмо

Файлды көчүрүү

"Балдар жана гаджеттер" ата-энелер үчүн санариптик сабаттуулук боюнча колдонмо

Файлды көчүрүү

Санариптик билим берүүнү киргизүү боюнча методикалык колдонмо

Файлды көчүрүү

Санариптик билим берүүнү киргизүү боюнча методикалык колдонмо

Файлды көчүрүү

Медиаграмотность пособие для ВУЗов

Файлды көчүрүү