Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Китепкана

Иргөө

«Язык вражды» в современном медиа и коммуникационном пространстве

Файлды көчүрүү

2020 review of hate speech and fake news in Central Asia

Файлды көчүрүү

МИГ в цифровом мире: как научить учителей

Файлды көчүрүү

Медиа жэне ақпарат бойынша сауат жөніндеги тренерлерге арналған

Файлды көчүрүү

Дастури методй: барои тренерон оид ба саводи расонай ва иттилоотй

Файлды көчүрүү

Медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча тренерлер үчүн методикалык колдонмо

Файлды көчүрүү

2020-жылга карата Борбор Азиядагы фейктер менен кастык тилине сереп

Файлды көчүрүү

Обзор языка вражды и фейков в ЦА за 2020 год

Файлды көчүрүү

Методическое пособие для тренеров по МИГ

Файлды көчүрүү