Медиасауатты бол!

RU KG KZ TJ UZ

Кітапхана

Сұрыптау

«Язык вражды» в современном медиа и коммуникационном пространстве

Файл жүктеу

2020 review of hate speech and fake news in Central Asia

Файл жүктеу

МИГ в цифровом мире: как научить учителей

Файл жүктеу

Медиа жэне ақпарат бойынша сауат жөніндеги тренерлерге арналған

Файл жүктеу

Дастури методй: барои тренерон оид ба саводи расонай ва иттилоотй

Файл жүктеу

Медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча тренерлер үчүн методикалык колдонмо

Файл жүктеу

2020-жылга карата Борбор Азиядагы фейктер менен кастык тилине сереп

Файл жүктеу

Обзор языка вражды и фейков в ЦА за 2020 год

Файл жүктеу

Методическое пособие для тренеров по МИГ

Файл жүктеу