Медиасауатты бол!

RU KG KZ TJ UZ

Кітапхана

Сұрыптау

2020 review of hate speech and fake news in Central Asia

Файл жүктеу

Media va axborot savodxonlik bo'yicha ishlash maqsadida media trenerlar uchun uslubiy qo'llanma

Файл жүктеу

МИГ в цифровом мире: как научить учителей

Файл жүктеу

Медиа жэне ақпарат бойынша сауат жөніндеги тренерлерге арналған

Файл жүктеу

Дастури методй: барои тренерон оид ба саводи расонай ва иттилоотй

Файл жүктеу

Медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча тренерлер үчүн методикалык колдонмо

Файл жүктеу

2020-жылга карата Борбор Азиядагы фейктер менен кастык тилине сереп

Файл жүктеу

Обзор языка вражды и фейков в ЦА за 2020 год

Файл жүктеу

Методическое пособие для тренеров по МИГ

Файл жүктеу