Медиасауатты бол!

RU KG KZ TJ UZ

Кітапхана

Сұрыптау

Медиа жэне ақпарат бойынша сауат жөніндеги тренерлерге арналған

Файл жүктеу

Дастури методй: барои тренерон оид ба саводи расонай ва иттилоотй

Файл жүктеу

Медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча тренерлер үчүн методикалык колдонмо

Файл жүктеу

2020-жылга карата Борбор Азиядагы фейктер менен кастык тилине сереп

Файл жүктеу

Обзор языка вражды и фейков в ЦА за 2020 год

Файл жүктеу

Методическое пособие для тренеров по МИГ

Файл жүктеу

Руководство по гендерно-чувствительному освещению

Файл жүктеу

Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана

Файл жүктеу

Анализ ситуации: Ограничение свободы выражения властями ЦА в период пандемии

Файл жүктеу