Будь медиаграмотным!

RU KG KZ TJ UZ

События

Ош шаары. I МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

29-09-2022  -   30-09-2022

Нарын шаары. I МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

27-09-2022  -   28-09-2022

Бишкек шаары. I МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

23-09-2022  -   23-09-2022

ТоТ “Формирование компетенций информационной и медиаграмотности”

25-05-2022  -   27-05-2022

Журналисттер үчүн Воркшоп “Медиадагы гендердик оптика”

09-03-2022  -   11-03-2022

Республикалык мектекптик медиа бурчтардын форуму

20-11-2021

Региональный форум: гендерная оптика в СМИ

12-11-2021  -   12-11-2021

Бишкек шаары. V Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

16-09-2021  -   17-09-2021

Нарын шаары. V Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

06-09-2021  -   07-09-2021

Ош шаары. V Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

03-09-2021  -   04-09-2021

Ош шаары. III Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

18-06-2021  -   19-06-2021

Бишкек шаары. III Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

18-06-2021  -   19-06-2021