Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Кантип медиакоин табууга болот

1 Каттодон өткөндөн дароо эле 5 медиакоин алса болот
2 Сабактарды өтүү (ар бир сабакка 5 медиакоин берилет)
3 Тесттерди өтүүгө (бир топ тесттер үчүн % медиакоин)
4 Эксперт катары сабак түзүү үчүн (5 медиакоиндер)
5 Долбоордук иш-аракет үчүн (билдирме – 10 медиакоин жана өткөрүү – 15 медиакоин)
6 Сайтта активүү катышуу үчүн (сабактар, проекттер жана сайт боюнча комментарий жана сын-пикириӊиз - ар бир комментарийге 5 медиакоин)
7 Сабак өтүү үчүн авторго/экспертке 10 медиакоин

Биздин жеңүүчүлөр:

Нарзуллаева Малика Мухитдиновна
Малика_Нарзуллаева
Ташкент, Узбекистан
Конюшенко Татьяна Львовна
Бишкек, Кыргызстан
Калысова Нургул Абдишукуровна
Чүй, Кыргызстан
Лидерлер
1
Абдазова Угилхан Махамадюсповна
Огилой
Ош, Кыргызстан
8/100
35 медиакоин
2
Мурзаева Халида Жеңишовна
Халида
Ош, Кыргызстан
7/100
30 медиакоин
3
Боронова Жыпаргул Топчуевна
Ош, Кыргызстан
7/100
30 медиакоин
4
Юсупжанов Бобир Акбаралиевич
Bo1
Ош, Кыргызстан
7/100
30 медиакоин
5
Абдукаримов Ракматбек Абдигапарович
Ош, Кыргызстан
7/100
30 медиакоин
6
Bek Akyl Otchestvo
Nickname
Бишкек, Кыргызстан
6/100
25 медиакоин
7
Burbayeva Baktygul Samudin
Baktygul
Алматы, Казахстан
6/100
25 медиакоин
8
Далиев Элдор Бахтиёрович
Eldor
Баткен, Кыргызстан
6/100
25 медиакоин
9
Аманбекова Ширин Женишбековна
shamaaaan
Бишкек, Кыргызстан
6/100
25 медиакоин