Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Кантип медиакоин табууга болот

1 Каттодон өткөндөн дароо эле 5 медиакоин алса болот
2 Сабактарды өтүү (ар бир сабакка 5 медиакоин берилет)
3 Тесттерди өтүүгө (бир топ тесттер үчүн % медиакоин)
4 Эксперт катары сабак түзүү үчүн (5 медиакоиндер)
5 Долбоордук иш-аракет үчүн (билдирме – 10 медиакоин жана өткөрүү – 15 медиакоин)
6 Сайтта активүү катышуу үчүн (сабактар, проекттер жана сайт боюнча комментарий жана сын-пикириӊиз - ар бир комментарийге 5 медиакоин)
7 Сабак өтүү үчүн авторго/экспертке 10 медиакоин

Биздин жеңүүчүлөр:

Нарзуллаева Малика Мухитдиновна
Малика_Нарзуллаева
Ташкент, Узбекистан
Конюшенко Татьяна Львовна
Бишкек, Кыргызстан
Калысова Нургул Абдишукуровна
Чүй, Кыргызстан
Лидерлер
1
Кожобекова Алтынай Кожобековна
Нарын, Кыргызстан
5/100
20 медиакоин
2
surname example
Алматы, Казахстан
5/100
20 медиакоин
3
Aitimbetov Emil null
Emil
Чүй, Кыргызстан
5/100
20 медиакоин
4
Эргешова Гулбарчын Алакбаровна
Guba
Баткен, Кыргызстан
5/100
20 медиакоин
5
Боконов Омурбек Абдылдаевич
мугалим
Ош, Кыргызстан
5/100
20 медиакоин
6
Ыйсаева Жазгуль Адыловна
jazgul
Нарын, Кыргызстан
5/100
20 медиакоин
7
Эсен Аэлита
smart13
Бишкек, Кыргызстан
5/100
20 медиакоин
8
Исакова Нуркыз Исмаиловна
нуркыз
Ош, Кыргызстан
3/100
15 медиакоин
9
Сопубекова Роза Омургазиевна
Роза
Чүй, Кыргызстан
3/100
15 медиакоин