Media-savodli bo'ling!

RU KG KZ TJ UZ

Ekspertlardan darslar

ТЕМА: ВЕС ТЕЛА Учитель Конюшенко Т.Л.

Урок -Мультимедийная презентация

2021-09-10
Avtor: Конюшенко Татьяна Львовна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Чындыкты жалгандан кантип айырмалоо керек? Жашообуздагы медиасабаттуулуктун ролу кандай?

Бүгүнкү сабакта биз Чындыкты жалгандан кантип айырмалоону жана Жашообуздагы медиасабаттуулуктун ролун биргеликте үйрөнүп чыгабыз.

2021-10-01
Avtor: Далиев Элдор Бахтиёрович
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Жаныбарлардын келип чыгышы

Жаныбарлар дүйнөсү

2020-10-24
Avtor: Айтбиева Айсалкын Жамалдиновна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Бактериялар, алардын түзүлүшү жана жашоо тиричилиги.

бактерия

2020-10-24
Avtor: Айтбиева Айсалкын Жамалдиновна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Химия 8-класс

Менделеевдин мезгилдик системасы

2020-10-20
Avtor: Кошалиева Бактыкан Раимбековна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Информатика 9-класс 1-чейрек 2-саат

Фейкти факттан айрымалашты билишет жана спам кандай кат экенин таанышат

2021-10-03
Avtor: Нарматалиев Мирлан Давлаталыевич
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Онлайн сабактын планы. Информатика предметинен 3 сабактын планы

Информатика предметинен 3 сабактын онлайн план конспектиси

2021-09-13
Avtor: Исакова Нуркыз Исмаиловна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Кычкылтек алынышы, ачылыш тарыхы жана физикалык касиеттери.

2-сабак.Сабактын иштелмеси 8-классты окуткан химия мугалимдерине сунушталат.

2021-09-16
Avtor: Абдукаримов Ракматбек Абдигапарович
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Кычкылтектин химиялык касиеттери, оксиддер

Сабактын иштелмеси 8-классты окуткан химия мугалимдерине сунушталат.

2021-09-16
Avtor: Абдукаримов Ракматбек Абдигапарович
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный