Media-savodli bo'ling!

RU KG KZ TJ UZ

Ekspertlardan darslar

Сабактын планы. 1.Ms Word тексттик редактору жана негизги аткаруу кызматтары 2.Ms Word тексттик редактору.Текстти редакциялоо жана форматтоо, 3. Ms Word тексттик редактору.Таблицаларды жайгаштыруу жана аны форматтоо .

Информатика предметинен 3 сабактын план конспектиси. 3 сабактын темасы бири -бирин улаган сабак

2021-09-15
Avtor: Исакова Нуркыз Исмаиловна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Урок по экологическим правам человека

Люди не знают о своих правах. Урок разработан чтобы исправить такое положение дел.

2021-09-20
Avtor: Esenbek kyzy Aelita
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Технологическая карта урока на тему: «Решение систем линейных уравнений графическим способом» для 7 класса предмет алгебра.

Урок мультимедийный. Презентация урока составлено с помощью Power Point, взяты фрагмент видео из You Tube.

2021-09-18
Avtor: Калысова Нургул Абдишукуровна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Life in the past

Ученики будут изучать о прошлой жизни человечество на английском

2021-09-20
Avtor: Алекова Элнура Алмазбековна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Адабий окуу

Саламдашуу. Сабакка даярдоо. Алтын эрежени окуучулар менен бирдикте түзүү. Тапшырманы суроо берүү жана каармандарды сахнада образдуу ойноо же аткаруу менен текшерүүгө болот. Мээге чабуул: --Кана балдар силер кайсы канаттууну көрүп турасынар? -- Булбул жонундо эмне билесинер? -- Булбулдун сайраганын уктунар беле? -- Ким булбулча сайраганды билет? -- Силер жашаган жерде булбул барбы? -- Жылан кандай жандык? -- Ал кайда болот? -- Анын пайдасы барбы? -- Жылан жонундо эмне билесинер? Балдар бүгүн биз кандай жандыктар жөнүндө маалымат алдык? Эмесе биздин бүгүнкү өтө турган темабызды силер менен бирдикте аныктап алдык. “Булбул менен жылан”. Чыгармачылык менен чыгармадагы каармандарга мүнөздөмө беребиз. Булбулдун тынчсызданганынын себеби эмнеде? Булбулдун мукам добушу жыланга таасир эттиби? Эмне себептен? Жакшылыкты түшүнбөгөн, баалабагандарга эмне десе болот? Таш боор дегенди кандай түшүнөсүнөр? Бул чыгарманын мазмунун түшүнүү менен адамдардагы оң

2021-09-20
Avtor: Bektemirova Gulnara
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Кычкылтек жалпы мүнөздөмөсү, жаратылышта таралышы жана колдонулушу.

1-сабак.Сабактын иштелмеси 8-классты окуткан химия мугалимдерине сунушталат.

2021-09-16
Avtor: Абдукаримов Ракматбек Абдигапарович
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Урок русского языка

Тема урока:Для страны все профессии нужны

2020-10-21
Avtor: Эсенкулова Таалайгүл Сансызбаевна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Музыка рассказывает обо всём.

урок музыки в 5 классе

2020-10-12
Avtor: Чеснокова Виктория Геннадьевна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный

Атындагы кагылайын, алтын апа. (Класстык саат) 5-класс.

Сабактын иштелмеси. Тарбиялык сааттан отуз.

2021-09-23
Avtor: Бектемирова Кенжегул усонбаевна
Kategoriya: Maktab
Til: kg
Status:

Активный