Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Окуу

ММС боюнча окуу

Өтүү

Тесттен өтүү

Өтүү

Жаңылыктар

Жаштардын кастык тилине жана жалган маалыматтарга каршы туруктуулугун көтөрүү максатында QLEVER оюн платформасын ишке киргизди

2020-08-13
Өтүү

Запущена игровая платформа QLEVER для повышения устойчивости молодежи к языку вражды и ложной информации

2020-08-13
Өтүү

«Медиа и информационная грамотность для повышения критического мышления молодежи Центральной Азии»

2020-08-13
Өтүү

«Алданба» Фейк менен жалган маалыматка каршы алгачкы кыргыз ыры жаңырды

2020-08-08
Өтүү

“Алданба!”: вышла первая кыргызская песня против фейков и дезинформации

2020-08-04
Өтүү