Будь медиаграмотным!

RU KG KZ TJ UZ

Обучение

Обучение МИГ

Перейти

Пройти тест

Перейти

Новости

Жаштардын кастык тилине жана жалган маалыматтарга каршы туруктуулугун көтөрүү максатында QLEVER оюн платформасын ишке киргизди

2020-08-13
Перейти

Запущена игровая платформа QLEVER для повышения устойчивости молодежи к языку вражды и ложной информации

2020-08-13
Перейти

«Медиа и информационная грамотность для повышения критического мышления молодежи Центральной Азии»

2020-08-13
Перейти

«Алданба» Фейк менен жалган маалыматка каршы алгачкы кыргыз ыры жаңырды

2020-08-08
Перейти

“Алданба!”: вышла первая кыргызская песня против фейков и дезинформации

2020-08-04
Перейти