Будь медиаграмотным!

RU KG KZ TJ UZ

Общее

Мугалимдер үчүн колдонмо (кыргыз тилинде)

Видеосабакты уюштуруу: Киришүү сабагы

Мугалимдер үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Медиасабаттуулук

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Фактчек

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Кесипке багыттоо

Мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Математика

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Физика

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Химия

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Биология

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: География

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Тарых

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Мекен таануу

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок

Видеосабакты уюштуруу: Информатика

Мугалимдер жана окуучулар үчүн

Пройти урок